Wednesday, 29 May 2024
NEWSFEED

เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ สร้างอาชีพใหม่เด็กไทย ป้อนสู่ตลาดโลก

วันที่ 27 ธ.ค.65 กมธ.ดีอีเอส จับมือ รัฐ-เอกชน เปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ จังหวัดเชียงราย หวังสร้างอาชีพใหม่ให้เด็กไทย ป้อนสู่ตลาดโลก หลังพบตัวเลขขาดแคลนบุคลากรจำนวนมาก ขณะที่ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะละสุวรรณ ชี้ ตลาดโลกยังขาดแคลนนักวิเคราะห์ข้อมูล ชี้ มูลค่าธุรกิจอวกาศในตลาดโลกจำนวนมหาศาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำโดย น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ประธาน กมธ.ดีอีเอส พร้อมด้วยนายสรอรรถ กลิ่นประทุม ที่ปรึกษา กมธ.ดีอีเอส และ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะละสุวรรณ ประธานคณะอนุ กมธ.กิจการอวกาศ เพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ร่วมกันเปิดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ และทำให้ภาคเหนือมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียมสำรวจโลก ภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ จ.เชียงราย

ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน อาทิ บริษัท ไทยคม จำกัด สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู และบริษัท เทโร สเปซ จำกัด

น.ส.กัลยา ให้เหตุผลในการเลือกวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เป็นห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศนำร่องว่า เพราะเป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ปัญหาภัยพิบัติน้ำป่า-ดินถล่ม จึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยพยากรณ์สถานการณ์ ขณะเดียวกันต้องการเสริมองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศ เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ โดยใช้วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้าเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนประเมินผลและขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทั่วทุกภูมิภาค

ด้าน พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปแบบก้าวกระโดด ทำให้หลายอาชีพเกิดการเปลี่ยนแปลง และบางอาชีพสุ่มเสี่ยงที่จะสูญหายไปในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไทยยังได้รับการศึกษาตามหลักสูตรเดิม อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถหางานทำได้ แต่เทคโนโลยีอวกาศจะเป็นองค์ความรู้ที่มารองรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ นำช้าง 10 เชือก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีฯ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหาร, พนักงาน, เจ้าหน้าที่ พร้อมช้างจำนวน 10 เชือก ร่วมถวายพระพรชัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

‘อนุทิน’ เปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ เผยจะช่วยปชช. เข้าถึงบริการเฉพาะด้านมากขึ้น

วันนี้เวลา 09.30 น. (26 ธ.ค. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารสถาบันโรคผิวหนังหลังใหม่ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สถาบันโรคผิวหนัง เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน กล่าวว่า สถาบันโรคผิวหนัง สังกัดกรมการแพทย์ เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังระดับติยภูมิ และเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยโรคผิวหนังของประเทศไทย ที่ได้รับความเชื่อมั่นและมีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากไทยเป็นประเทศในเขตร้อน โรคผิวหนัง จึงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่พบได้ แม้จะไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิต แต่สร้างปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การเปิดอาคารหลังใหม่ของสถาบันโรคผิวหนังครั้งนี้ จึงช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการเฉพาะด้านมากขึ้น โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันโรคผิวหนังที่ชาวไทยไว้วางใจและภาคภูมิใจ”

“กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้สถานบริการในสังกัดทุกระดับพัฒนาการบริการให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการให้บริการช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ซึ่งสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งพัฒนาตามนโนบายเป็นอย่างดี” อนุทิน กล่าว

พิษณุโลก จัดพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Young Smart PR

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตร Young Smart PR ปลื้มเพชรเม็ดงาม นำร่องรุ่นแรกของจังหวัดพิษณุโลกจำนวน 31 คน ที่สามารถนำความรู้และศิลปะในการสื่อสารยุคดิจิทัล มาออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานปิดและมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สถาบันที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 12 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 31 คน ที่ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมเยาวชน Young Smart PR โดยมีพลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธี

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา “บ้านกลางคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง

วันนี้ (23 ธันวาคม 2565) นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “บ้านกลางคัพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง มีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี และมี นายลำพูล สีหะวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในนามประธานการจัดแข่งขันกล่าวรายงาน

ไม่พึ่งต่างชาติ!! ‘อนุทิน’ ปลื้ม!! วิจัยวัคซีนโควิด รุดหน้าเฟส 3 แล้ว เชื่อ!! หากผลิตใช้เองได้ ไทยจะมั่นคงด้านวัคซีน

‘อนุทิน’ เปิดทดลองวัคซีนโควิด HXP-GPOVac ของ อภ. ในคนเฟส 3 ตื้นตันจุกอก ‘อาสาสมัคร 4 พันคน’ เข้าร่วม ย้ำเป็นตัวเปลี่ยนเกม ตีไข่แตกสำเร็จทำไทยมีความมั่นคงวัคซีน ช่วยประหยัดงบประมาณ ส่งออกต่างประเทศ สร้างความร่วมมือต่างชาติขยายต่อยอด อภ.เผยเล็งวิจัยต่อในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

(23 ธ.ค. 65) ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) นพ.ทวีศิลป์ วิศณุโยธิน รองปลัด สธ. นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. และ นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าววิจัยทางคลินิกระยะที่ 3 เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน HXP-GPOVac ขนาด 10 ไมโครกรัมในรูปแบบเข็มกระตุ้นเปรียบเทียบกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ พร้อมเยี่ยมชมการเริ่มฉีดวัคซีนในอาสาสมัคร ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก - 11 ม.ค. 2565

นายอนุทินกล่าวว่า วัคซีนโควิด HXP-GPOVac หนึ่งในโครงการวิจัยที่คืบหน้าที่สุดของไทย มาถึงจุดวิจัยทางคลินิกในระยะที่ 3 ถือเป็นพัฒนาการอีกหนึ่งขั้นในการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศไทย ต้องขอคารวะอาสาสมัคร 4 พันคน มีทั้งประชาชนและ อสม. ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรี ที่เป็นผู้ที่จะทำให้การพัฒนาวิจัยวัคซีนเกิดผลสำเร็จ มีคุณูปการต่อประชาชนไทยและประเทศ แต่ไม่ต้องกังวล วัคซีนผ่านการทดสอบระยะที่ 1 และ 2 ว่าปลอดภัย ถึงนำมาทดสอบจำนวนมากในระยะที่ 3 เป็นรูปแบบเชื้อตายที่คนไทยคุ้นเคยดีว่าปลอดภัย อย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันการติดเชื้อโควิดได้ แต่ทุกตัวทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการรุนแรงและไม่เสียชีวิต หากได้รับวัคซีนตามที่ สธ.กำหนดแนะนำ ทั้งนี้ ถ้าการทดสอบได้ผลน่าพอใจ ก็พร้อมจะผลิตวัคซีนตัวนี้เป็นเข็มกระตุ้นจากโรงงานผลิตยาของ อภ.ที่มีคุณภาพระดับโลก เงินทองก็จะไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทย

"ทราบว่าอาสาสมัครเป็น อสม. เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่รับฟังข้อมูลนี้ก็จะรู้สึกจุกอกด้วยความปลื้มใจและศรัทธาที่มีให้กับ อสม. ที่ทุ่มเทด้านสาธารณสุข ในนามรัฐบาล สธ. และบุคลากรทางการแพทย์ ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงาน ทั้งในและต่างประเทศที่ช่วยกันให้ไทยจะมีวัคซีนป้องกันโควิดจากฝีมือคนไทย ตอกย้ำขีดความสามารถของไทยในการดูแลประชาชนให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน" นายอนุทินกล่าว

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ช่วงโควิดระบาดเราเห็นจุดอ่อนความมั่นคงทางยาและวัคซีน รัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ พัฒนาวิจัยวัคซีนมีหลายรูปแบบ อภ.ใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟักและแบบเชื้อตาย มีความก้าวหน้าสูงสุดทำได้ในเฟส 3 โดยจะเปรียบเทียบกับไวรัลเวกเตอร์คือแอสตร้าเซนเนกา หวังว่าจะใกล้เคียงกันเรื่องคุณภาพ จะเป็นวัคซีนของคนไทย โดยจะทดลองวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วยจะได้ใช้ในทุกกลุ่มอายุ หากมีความสำเร็จจะทำให้คนไทยมีความมั่นคง กลับไปสู่ภาวะปกติสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว และการพึ่งพาตนเอง

นทท.พากันถ่ายรูปกับกองขยะบนจุดชมวิวดอยผาหมี สกปรกแปลกตา ไม่เคยเห็น! คนมักง่ายนำมาทิ้งเกลื่อน ทำลายทัศนียภาพ

(เชียงราย) วันนี้ (22 ธ.ค. 65) มีรายงานว่า ที่บนจุดชมวิวดอยผาหมี บ้านผาหมี ม.6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่สาย และจังหวัดเชียงราย ที่ขึ้นชื่อเรื่องชมวิว จิบกาแฟรสชาติหอมเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งเส้นทางดอยผาหมี เชื่อมระหว่างดอยผาฮี้ ฐานช้างมูบและดอยตุง ซึ่งสามารถใช้เส้นทางดอยผาหมีได้

'เคหะสุขประชา' จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในโครงการ 'เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น' มอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65 ที่ อบต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในโครงการ 'เคหะสุขประชาร่วมใจมอบไออุ่น' ด้วยการมอบผ้าห่มจำนวน 1,000 ผืน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ ในกิจกรรมด้านการตอบแทนสังคม ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกช่วยเหลือสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายสงกรานต์ โสมาภา นายก อบต. ดงมหาวัน นำผู้บริหาร ประชาชนให้การต้อนรับและเข้ารับมอบผ้าห่มด้วยความดีใจเป็นอย่างยิ่ง

ทำตามสัญญา!! อบจ.พิจิตร เร่งพัฒนาบึงสีไฟ ต้อนรับปีใหม่ พร้อมช่วยเกษตรกร เตรียมแก้น้ำท่วม-ภัยแล้ง

(21 ธ.ค.65) พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เปิดเผยย้อนเวลาว่า เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา คือวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้งลงคะแนนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้ลงคะแนนเสียงให้ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ อย่างท่วมท้น โดยได้คะแนนมากถึง 136,670 คะแนน นั่นเป็นเพราะนโยบายที่ประกาศเอาไว้ว่า จะพัฒนาบึงสีไฟ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งซ้ำซากที่เกิดขึ้น ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว-ศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกหลายนโยบาย จึงทำให้ได้มาซึ่งคะแนนดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อได้รับการเลือกตั้งให้มาทำงาน จึงต้องทำตามนโยบายตามที่ลั่นวาจาเอาไว้ โดย 2 ปีที่ผ่านมา เป้าหมายแรกที่อยากรายงานให้ชาวพิจิตรรับทราบนั่น คือการพัฒนาบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ตามคำขวัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ดำเนินการทำทางวิ่ง-ทางจักรยาน รวมถึงปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบบึงสีไฟทั้งบนบกและในน้ำ ทำไปได้สำเร็จแล้วระดับหนึ่ง

เตรียมพร้อมรับปีใหม่!! จังหวัดสุโขทัยจัดพิธีเปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566'

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิด 'ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566' ตามแนวคิด 'ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ' และ 'กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%' โดยมี นางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และนางเยาวเรศ นะสุข ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาสุโขทัย พร้อมด้วยขนส่งจังหวัด รองผู้บังคับการ ภจ.ว. ปภ คปภ. ตำรวจท่องเที่ยว บ.กลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม

ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติ ทางจังหวัดสุโขทัย จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความตระหนัก มีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม


TRENDING
© Copyright 2022, All rights reserved. North Time Thailand
Take Me Top