หน่วยทหารลำปาง เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัยพายุลมร้อน

เมื่อวันที่ 17 มีค.2566 เวลา 13.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกบรรจง คะวงศ์ดอน รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/วิทยากรจิตอาสา 904 จัดกำลังพลจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 32, ชุดหมอเดินเท้า โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ชป.กร.มทบ.32 ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ลป., ฝ่ายปกครองอำเภอห้างฉัตร, เทศบาลตำบลเมืองยาว และประชาชนจิตอาสา ร่วมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากวาตภัยพายุลมร้อน พื้นที่ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งจัดถุงยังชีพ ยาสามัญประจำสามัญประจำบ้าน นำไปมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ประสบภัย 


อีกทั้ง จัดกำลังพลจิตอาสา ร.17/2 เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในเขตพื้นที่ ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม สร้างความรักความศรัทธาของหน่วยทหาร ที่มีความห่วงใย ต่อพี่น้องประชาชน ที่ประสบภัย ชาวจังหวัดลำปาง

 

#นอร์ทไทม์