ศิริภา ซัด!! หลังใช้ "กัญชาเสรี" ต่อเนื่อง ทำเยาวชน IQ ลด จี้ให้พรรคการเมืองทบทวนนโยบาย

9 ธ.ค.2565 นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความชัดเจนต่อจุดยืนการสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์ และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์ แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการและกัญชาเสรีมาโดยตลอด ในวันนี้เราเห็นทั้ง บาร์ และคาเฟ่กัญชาให้บริการ ผลิตภัณฑ์กัญชาและช่อดอกกัญชา เพื่อใช้สูบและเสพกันทั่วประเทศ แม้จะมี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 11 พ.ย. 2565 ที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2565 แล้วก็ตาม แต่เยาวชนของเราก็ยังสามารถเข้าถึงช่อดอกกัญชาในท้องตลาด ส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒนาการระยะยาวของเยาวชนอยู่

นอกจากนี้ตามแถลงการณ์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ และกัญชามีสาร THC ที่มีผลต่อสมองเด็กในระยะยาว เว้นแต่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยบริดจ์ ถึงผลกระทบทางสมองด้วย IQ ที่ลดลงจากการใช้กัญชาอย่างต่อเนื่องในเยาวชน ส่งผลกระทบต่อเยาวชน และการพัฒนาของประเทศในระยะยาว

ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จำเป็นที่ทุกพรรคการเมืองต้องตระหนัก และต้องทบทวนนโยบายกัญชาให้เป็นกัญชาเพื่อการแพทย์ และเศรษฐกิจเพื่อการแพทย์เท่านั้น