‘พิธา’ ยินดี สหรัฐฯ ผ่านกฎหมายรับรองการสมรสของคู่รักทุกเพศ เผยสภาไทยใกล้โหวต ‘สมรสเท่าเทียม’ ด้าน ‘ธัญวัจน์’ ขอประชาชนติดตามใกล้ชิด ส่งเสียงบอกผู้แทนให้รับร่าง

(20 ธ.ค.65) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงการผลักดันร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลในช่วงปลายของสภาชุดปัจจุบันว่า ตอนนี้ร่างกฎหมายสำคัญของพรรคก้าวไกลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาวาระ 2 คือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะทำให้คู่รักทุกคู่ได้รับสิทธิของการเป็นคู่สมรส อย่างเท่าเทียมกัน สามารถสร้างครอบครัวร่วมกันโดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดเรื่องเพศเช่นในอดีต เช่น สิทธิรับมรดก สิทธิรักษาพยาบาล หรือการทำธุรกิจร่วมกัน

พิธากล่าวว่า ตนหวังว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเกิดขึ้นในประเทศไทย เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามในกฎหมาย The Respect for Marriage Act (รัฐบัญญัติความเคารพต่อการสมรส) ที่ทำให้การสมรสของคนเพศเดียวกันได้รับการรับรอง โดยก่อนหน้านี้ ตนได้พบโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนพรรคก้าวไกล ได้หารือกันหลายประเด็น เช่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา ตนได้แสดงความยินดีกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับความสำเร็จของกฎหมายดังกล่าว และเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นกฎหมายที่ทำให้คนไทยเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทันโลก จึงขอให้ประชาชนติดตามการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในวาระที่ 3 คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือช่วงต้นปี 2566

ด้านธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม กล่าวว่า ขอให้ประชาชนช่วยกันติดตามการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร และช่วยกันส่งเสียงบอกให้ผู้แทนของทุกคน โหวตผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อทำให้สิทธิของคู่รักทุกคู่ในประเทศนี้เท่าเทียมกัน