‘จุฑาพร’ โว พท. พร้อมยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า ใช้บัตรปชช.ใบเดียว เข้ารักษาได้ทุกที่ทั่วประเทศ

จุฑาพร ชี้ หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล พร้อมยกระดับประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาท รักษาทุกโรค ตรวจสุขภาพเชิงรุก เปลี่ยนประเทศด้วยเทคโนโลยี บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกสถานพยาบาล ประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้น

จุฑาพร เกตุราทร ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต บางรัก สาทร ปทุมวัน และ โฆษกคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่คุณแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และประธานด้านนวัตกรรมและการมีส่วนร่วม พรรคเพื่อไทย ได้ประกาศนโยบายของพรรคเพื่อไทยหลายด้าน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีหลายประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ ทางด้านการบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชน ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญมาก ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในแต่ละวัน

พรรคเพื่อไทยพร้อมยกระดับโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท รักษาทุกโรค มีบริการสาธารณสุขเชิงรุก อาทิ เช่น การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกฟรีในเด็กหญิงอายุ 9 -11 ปี เป็นวัยที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด และฉีดวัคซีนให้ผู้หญิงที่ยังไม่ติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV : Human Papilloma Virus) อีกทั้งยังจะมีการตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบ-ซี ซึ่งโรคดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมะเร็งตับที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของมะเร็งในผู้ชาย ซึ่งปัจจุบันวัคซีนมะเร็งปากมดลูก มีราคาที่ค่อนข้างสูงมาก การฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนั้น สามารถป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด นอกจากนี้ ยังควรรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีน HPV ในผู้ชายด้วย เพราะผู้ชาย และเพศทางเลือกเองก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส และก่อให้เกิดมะเร็งชนิดอื่น ๆ ได้เหมือนกัน

ทั้งนี้ ภายในปี 2570 ประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว เข้ารับการรักษาได้ทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจะถูกจัดเก็บไว้บนศูนย์ข้อมูล หรือ Cloud เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถยื่นบัตรประชาชนแล้วอนุญาตให้แพทย์ผู้รักษาเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ทันที  สำหรับผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษาอย่างถูกต้องในปัจจุบัน ตลอดจน ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย สามารถรับการรักษา ผ่านระบบแพทย์ทางไกล หรือ telemedicine ได้ โดยจะเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อให้สามารถเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เกิดประโยชน์กว่าการนั่งรอพบแพทย์ หรือสามารถขอคำปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางได้รับการรักษาที่ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้ การจองคิวพบแพทย์จะทำผ่านระบบแอปพลิเคชันออนไลน์ ลดระยะเวลาในการรอพบแพทย์ที่มีระยะเวลานานในปัจจุบัน

ในอนาคต โรงพยาบาลของรัฐจะถูกกระจายอำนาจในรูปแบบองค์การมหาชนที่ระดับท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงพยาบาล มีการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมตามปริมาณงาน และการลงทุนเพื่อพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ให้ทันสมัยในทุกระดับตั้งแต่ระดับตำบลถึงมหานคร ไปจนถึงการฝึก อ.ส.ม. ให้เป็นพยาบาลระดับต้น ช่วยดูแลผู้ป่วยประจำทุกหมู่บ้าน ส่วนในกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลประจำเขตทั้ง 50 เขต เพื่อช่วยลดภาระประชาชนในการเดินทาง ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างสะดวกที่สุด

คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดี หากพรรคเพื่อไทย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน พร้อมเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาปากท้อง วิกฤตข้างของแพง เศรษฐกิจย่ำแย่ในขณะนี้ และพร้อมยกระดับการให้บริการทางสาธารณสุข ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดภาระรายจ่ายจากการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป